Els nostres Serveis

Serveis Marítims

Realitzem tot tipus de serveis marítims. Ens encarreguem de tot el procés, des de la contractació, el subministrament de materials, la reparació i la gestió de residus per oferir als nostres clients una solució integral.

Gestionem tots els serveis necessaris per al transport i subministrament de components i maquinària per al desenvolupament i execució dels treballs marítims, camions i góndoles, maquinària pesada com a grues, retroexcavadores, camions cisterna, etc.

Embarcacions de suport, llanxes ràpides, remolcadors, vaixells de transport mixt, pontones de transport.

També disposem d’una cartera de professionals degudament seleccionats per cobrir qualsevol necessitat del sector, patrons, mecànics navals, mariners, amarradors, bussejadors, etc.

Disposem de tot tipus d’embarcacions per a cada tipus de servei, des de llanxes ràpides per al transport de mercaderies i persones, remolcadors d’altura per a servei de remolc i treballs off-short, vaixells per a subministrament de combustible i aigua potable, embarcacions d’amarre portuari, etc.

També disposem d’una plantilla d’amarradors per donar servei d’amarre a terra i a flor d’aigua amb embarcació pròpia, a tot tipus de buc mercant.