DELTASUB, organització dedicada als treballs subaquàtics, serveis marítims i formació de busseig professional, ha decidit implantar un Sistema de Gestió de la Qualitat basat en la norma ISO 9001:2015 per a millorar el servei que presta als seus clients, un Sistema de Gestió Mediambiental basat en la norma ISO 14001:2015 per a millorar l’exercici i eficiència amb el medi ambient, i un Sistema de Seguretat i Salut en el Treball desenvolupat sota la Norma ISO 45001:2018, i aplica a les seves instal·lacions: Moll Comercial, S/N. La Ràpita, Tarragona.


La Direcció de DELTASUB enfoca aquest Sistema de Gestió Integrat com una forma d’organitzar el funcionament de l’organització partint d’uns pilars bàsics com són la Qualitat dels seus serveis, la satisfacció del client i la millora contínua de l’eficàcia del Sistema, com una manera de gestionar els aspectes ambientals, les emergències, els riscos, els requisits legals i la millora contínua de l’eficàcia del Sistema. Per això, el Sistema de Gestió Integral de DELTASUB es basa en els següents compromisos d’acció per part de l’Alta Direcció de la companyia:

 • La Qualitat i la millora són responsabilitat de tots els integrants de l’organització començant des de dalt.
 • La Qualitat s’obté planificant, executant, revisant i millorant el Sistema de Gestió, tenint present en tot moment el context de l’organització, tant intern com extern.
 • La Qualitat està orientada cap a la Satisfacció de tots els nostres clients (i parts interessades), mitjançant el compromís de tota l’organització a complir les seves necessitats i requisits, així com els requisits legals i reglamentaris i els propis dels productes.
 • La Qualitat ens dirigeix a parar la màxima atenció a l’evolució tecnològica i a les possibles millores que les noves tecnologies posessin a la nostra disposició.
 • Complir amb la legislació i reglamentació mediambiental i de SST aplicable, així com altres requisits que la nostra empresa subscrigui relacionades amb els seus aspectes mediambientals, de seguretat laboral o altres requisits detectats.
 • Promoure un ús eficient dels recursos naturals disponibles.
 • Intensificar de manera contínua la nostra gestió mediambiental per a obtenir millores en el comportament global de l ’empresa, amb un enfocament d’anàlisis de cicle de vida, protecció del medi ambient i prevenció de la contaminació.
 • Establir i revisar regularment tan objectius de qualitat i de seguretat laboral, com les metes mediambientals, perquè siguin acords amb els compromisos assumits en aquesta declaració. Per a l’aplicació efectiva d’aquests principis, és absolutament necessari el suport tant de l’equip directiu com de la plantilla.
 • Identificar i controlar els aspectes ambientals de l’organització i els riscos, de manera que establim un enfocament preventiu.
 • Formar i sensibilitzar al personal de l’organització, pel que fa a l’exercici ambiental i de seguretat laboral, així com proporcionar els recursos necessaris per al bon funcionament del sistema ambiental i SST.
 • Compromís de proporcionar condicions de treball segures i saludables per a la prevenció de lesions i deteriorament de la salut relacionats amb la feina.
 • Compromís d’eliminar els perills i de reduir els riscos per a la SST.
 • Compromís per a la consulta i la participació dels treballadors.

La Política és difosa tant a tot el personal de l’organització perquè en prenguin coneixement i comprensió, com a les parts interessades.


DELTASUB mantindrà una sistemàtica per a la identificació de necessitats de formació i planificació d’aquesta, encaminada a garantir el compliment del nostre personal amb la present Política.

La Direcció revisarà peiòdicament aquesta Política a fi de desenvolupar el concepte de millora contínua en matèria de qualitat, medi ambient i de seguretat laboral, i assegurant-ne, així, el seu manteniment actualitzat.

Nota

Pots descarregar la política integrada en aquest enllaç