Curs de Petita Profunditat

Capacitar als aspirants per treballar i realitzar de forma segura i competent intervencions tant en mitjans hiperbàrics com subaquàtics, fins a una pressió relativa de 3 bars ( 30 metres de profunditat), utilitzant com a mitjà respiratori l’aire mitjançant equips autònoms i de subministrament des de la superfície.