Curs de Mitjana Profunditat

Dotar als bussejadors de petita profunditat de la capacitat per planificar i realitzar de forma segura i competent intervencions i treballs en el mitjà hiperbàric i subaquàtic, fins a una pressió absoluta de 7 bars (60 metres de profunditat), utilitzant com a mitjà respiratori l’aire-nitrox mitjançant equips autònoms i de subministrament des de superfície. Dotar de les atribucions per actuar com a cap d’equip en una intervenció i executar treballs requerits per les especialitats subaquàtiques.